V Python skripti je pri namestiti “pip install mysqlclient” javljena napaka. Kaj storiti?

V Python skripti bi želel uporabiti mysql povezavo na bazo, vendar je pri izvedbi

pip install mysqlclient

javljena napaka:


You are using pip version X, however version X is available.
You should consider upgrading via the ‘pip install –upgrade pip’ command.

Po uspešno ustvarjeni Python aplikaciji in s tem tudi aktiviranem navideznem okolju, vnesite ukaza:

Enter to the virtual environment.
To enter to virtual environment, run the command: source … && cd ….
pip install --upgrade pip
pip install mysqlclient

Oziroma po potrebi

pip install --upgrade pip
pip install Django
pip install mysqlclient