Pri ponovni namestitvi NodeJS (node.js) aplikacije in modula je javljeno “Cannot find module”. Kaj je potrebno storiti?

Pri Detected configuration files imate na voljo

  • Run NPM Install
  • Run JS script

nodejs

V kolikor vam pri (ponovni) namestitivi modula s klikom na Run NPM Install Node.js selektor javi

Error: Cannot find module

poizkusite še to izvesti s klikom na Run JS script.