Kako na domeni omogočim (ALLOW) dostop le določenim IP naslovom?

V imeniku domains/DOMENA/public_html ustvarite .htaccess datoteko oz. če že obstaja, le dodate želeno direktivo.

Vrednost DOMENA spremenite v ime vaše domene.
Order deny,allow
deny from all
allow from 10.12.34.56
allow from 10.13.14.15
# IP nabor 10.20.30.0/24
allow from 10.20.30.

IP naslova in IP nabor so testne vrednosti. Vi vpišite želene vaše.

Primer za IP nabor 10.20.30.0/24 vpišite le prve tri oktete allow from 10.20.30. in zaključite s piko.

403 Forbidden (ErrorDocument 403)

Dodate lahko tudi besedilo po meri za ErrorDocument 403, na primer:

ErrorDocument 403 'Restricted Access | Omejen dostop'

Posodobitev spletne strani

Za čas vzdrževanja oziroma posodobitve gostujoče spletne aplikacije na vaši domeni.

V .htaccess datoteki omogočite dostop le vašemu IP naslovu, za ostele obiskovalce pa naj bo izpisano besedilo po meri.

Order deny,allow
Deny from all
Allow from TuVpisiteVasIPnaslov
ErrorDocument 403 'Prosimo, obiscite spletno stran kasneje | Please access this page later'
Vrednost TuVpisiteVasIPnaslov spremenite v pravilen vaš IP naslov.

Za čas iskanje zapleta z gostujočo spletno aplikacijo

Z navedenim namigom omejitve dostopa do spletnih vsebin na domeni na točno dolečen IP naslov, si lahko pomagate tudi v primeru zapletov z gostujočo spletno aplikacijo na vaši domeni.

Vedno nujno tudi opravite test, da ste želeno dosegli.

Kako omogočim dostop le obiskovalcem določenih držav?

Z mod_geoip direktivami. Več v mod_geoip prispevku >>

domeni domeni

Več o .htaccess (dostop do spletne strani).