Kako na domeni blokiram (DENY) dostop določenim IP naslovom?

V imeniku domains/DOMENA/public_html ustvarite .htaccess datoteko oz. če že obstaja, le dodate želeno direktivo.

Vrednost DOMENA spremenite v ime vaše domene.
Order allow,deny
allow from all
deny from 10.12.34.56
deny from 10.13.14.15
# IP nabor 10.20.30.0/24
deny from 10.20.30.

IP naslova in IP nabor so testne vrednosti. Vi vpišite želene vaše.

Primer za IP nabor 10.20.30.0/24 vpišite le prve tri oktete deny from 10.20.30. in zaključite s piko.

403 Forbidden (ErrorDocument 403)

Dodate lahko tudi prilagojeno besedilo za ErrorDocument 403, na primer:

ErrorDocument 403 'Dostop zavrnjen | Access denied'
Vedno nujno tudi opravite test, da ste želeno dosegli.

Kako blokiram vse IP naslove iz določenih držav?

Z mod_geoip direktivami. Več v mod_geoip prispevku >>

blokiram

Več o .htaccess (dostop do spletne strani).