Potreboval bi mysqldump varnostne kopije (backup) podatkovne baze. Kaj storiti?

Naročnik dotičnega gostovanja naj stopi v kontakt z nami in naj v sporočilu navede pravilno

  • ime baze,
  • ime strežniškega sistema in
  • želeni datum oziroma termin (od / do),

ko je zanj dotični mysqldump varnostne kopije (rezervne kopije oz. backup) podatkovne baze aktualen.

mysqldump varnostne kopije (rezervne kopije oz. backup) podatkovne baze mysqldump varnostne kopije