MAGENTO 2 ne prikaže slike izdelkov. Kaj storiti?

Slike se nahajajo na zakupljenem paketu za spletno gostovanje, a je namesto prikaza le-teh (v brskalniku) javljeno:

500 Internal Server Error

Ureditev prikaz slik za MAGENTO 2 iz imenika pub/media na gostovanju

Da vam bo Magento 2 prikazal slike izdelkov (slikovno gradivo), odprite .htaccess datoteko na lokaciji pub/media:

pub/media/.htaccess

in poiščite vrstici:

AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi
Options -ExecCGI

ter ju zamarkirajte z znakom lojtra # (znak za komentar), kot je prikazano:

# AddHandler cgi-script .php .pl .py .jsp .asp .htm .shtml .sh .cgi
# Options -ExecCGI

Nato spremembo zapisov v .htaccess datoteki tudi shranite.

OPTIONS direktive v .htaccess datoteki

V kolikor so še vedno zapleti, poiščite vse pojavitve Options zapisov v .htaccess datoteki ali datotekah:

Options All ...
Options ...

in jih zamarkirajte z znakom lojtra # (znak za komentar), kot je prikazano:

# Options All ...
# Options ...

In tudi te spremembe zapisov v .htaccess datoteki shranite.

magento 2 magento 2