Kam prenesem vsebino spletne strani?

Datoteke vaše spletne strani (tipa .php, .html, .htm, .css, .gif, .jpg, .png, itd.) prenesete v imenik public_html, kateri se nahaja na lokcaiji:

domains/DOMENA/public_html

Vrednost DOMENA spremenite v ime vaše domene.

spletne strani spletne strani