Kaj je EPP koda oziroma avtorizacijski ključ (Authcode, AuthInfo)?

EPP koda je avtorizacijska koda in se potrebuje zgolj in samo za prenos domene med domenskimi registrarji. Torej le v primeru prenosa domenskega imena od trenutnega ponudnika k novemu.

epp koda

V večini primerov EPP koda na prvi pogled izgleda kot povsem naključno generirano kompleksno geslo, katero lahko poleg cifer in znakov angleške abecede vsebuje tudi piko, vezaj, vejico, oklepaj, itn.

EPP koda za prenos domene

Za uspešen prenos domene med ponudniki registracij domen oziroma domenskimi registrarji, se v večini primerov potrebuje tudi veljavno EPP kodo oziroma avtorizacijski ključ (authcode, authinfo).

Dandanes je z EPP kodo večina domenskih registrov dodatno zaščitila posamezno domensko ime pred nepooblaščenim prenosom oziroma krajo domene.

Nekateri domenski registri imajo tudi lastno spletno stran, kjer registrant lahko pridobi veljavno EPP kodo.

Veljavnost EPP kode

Nekateri domenski registri so zaradi varnosti tudi omejili veljavnost posamezne EPP kode oziroma avtorizacijskega ključa. Veljavnost avtorizacijske kode je lahko daljše časovno obdobje (npr.: več tednov oziroma celo več mesecev) oziroma če se dotični domenski register tako odloči, koda nikoli ne zapade.

EPP koda (avtorizacijski ključ, authcode, authinfo) je veljavna skladno s pravili dotičnega domenskega registra.

V kolikor koda poteče, jo je potrebno ponovno kreirati oziroma pri domeni nastaviti novo domensko geslo.

Veljavnost EPP kode (AuthInfo) .si domene

EPP koda (AuthInfo) naj bi zaradi varnosti načeloma izgleda kot naključno generirano geslo. Pri .si domenah je to odvisno od posameznega registrarja, kakšno in kako varno domensko geslo nastavi oziroma kakšen pomen varnosti temu pripisuje (EPP koda naj bi vsebovala vsaj 16 črk in številk). Kodo za dotično .si domeno kreira in nastavi domenski registrar oziroma domenski lastnik (registrant) preko vmesnika. To nastavljeno geslo (domensko geslo) je veljavno 16 dni od izdaje ali dokler se ne uporabi, kar nastopi prej.

Veljavnost EPP kode (Authcode) .eu domene

Avtorizacijska koda (Authcode) vsebuje skupaj 16 črk in številk, ločenih s pomišljaji, v slednji obliki: XXXX-AAAA-BBBB-CCCC. Zahtevo za naključno kreiranje kode poda dotočni .eu registrar oziroma domenski lastnik (registrant) preko vmesnika. Naključno generirana koda s strani .eu registra je veljavna 40 dni od izdaje ali dokler se ne uporabi, kar nastopi prej.

Prenos domene z EPP kodo

Za nekatera domenska imena je prenos domene takojšen (instanten), npr.: .si, .eu, … Za določene druge domene, pa je nujno potebno še:

  1. Dodatna potrditev prenosa preko e-poštnega naslova navedenega pri lastniku (registrantu) domene, kamor vam je bila poslana povezava s strani trenutnega ponudnika.
  2. Ko uspešno potrdite prenos preko povezave prejete na lastniški e-poštni naslov, nato lahko prejmete še dodatno e-poštno sporočilo za pohitritev prenosa domene.

Prenos domene na drugega registrarja

Po uspešnem prenosu domene k nam, vas bomo o tem obvestili.

epp koda epp koda

Več o Transfer secret (EPP code) ali EPP koda (dostop do spletne strani).