Cron opravila (cron jobs) na spletnem gostovanju. Kako jih nastavim?

V nadzorni plošči za spletno gostovanje nastavite želeno cron opravilo (cron job) ali več cron opravil (cron jobs).

Prijavite se v nadzorno ploščo za spletno gostovanje (če imate več domen, kliknite na želeno domeno) in v razdelku Spletna orodja kliknite na Cron opravila.

Cron opravilo (cron job) in priporočila uporabe na spletnem gostovanju

Omogočeno vam je urejanje periodičnih opravil na zakupljenem spletnem gostovanju, za vse gostujoče splene strani. Cron opravila (cron jobs) se bodo izvedla ob nastavljenem času. Z njim lahko avtomatizirate naloge, katere je potrebno izvajati periodično.

Pri uporabi cron opravil (cron jobs) upoštevajte zmernost uporabe.

Pod pogojem, da ne obremenjuje vašega računa za spletno gostovanje je dovoljeno in možno:

  • Posamezno cron opravilo (cron job) pri nas lahko zaganjate tudi vsako minuto, če to resnično potrebujete.
  • Največji dovoljen čas izvajanja posameznega cron opravila (cron job) je do 20 minut (do 1200 sekund).

Za klic PHP skripte vam predlagamo, da uporabljate ukaz /usr/bin/curl ali /usr/local/bin/php. Posledično se bo ob klicu želene PHP skripte uporabila izbrana PHP verzija vašega računa za spletno gostovanje.

V primeru, da vaša PHP skripta oziroma spletna aplikacija vsebuje Shebang (Shebang je #! sintaksa, ki se uporablja v skriptah za označevanje interpreterja oziroma tolmača za izvajanje v operacijskih sistemih UNIX / Linux), pa vašo PHP skripto kličite neposredno z navedbo absolutne poti do nje.

Veljavne vrednosti cron opravila je znak * in številke.
Določite lahko natančne čase z uporabo vejic, tako da jih ločite, npr.: 1,2,3 (klic 1,2 in 3 minuto).
Časovni razpon lahko določite s pomišljajem, npr.: 5-7 (klici od 5 do 7 minute).
Intervale lahko določite z zvezdico in poševnico, npr.: */5 (klic vsakih 5 minut).
Lahko jih združite, da ustvarite natančnejši razpored, npr.: 1,5,7,11-15,30-59/5 (minute 1, 5, 7 ter od 11 do 15 in nato še vsaka peta minuta med 30 in 59).
Upoštevajte, da ni presledkov.

cron opravila (cron jobs) cron opravila

Pri klicu PHP skripte s curl ali wget bodite zelo pozorni, da boste vpisali točen URL naslov. Začeti se mora pravilo s http ali https, z ali brez www.

Primeri cron ukazov

/usr/bin/curl -s -o /dev/null "https://www.moja-domena.si/cron.php?value=secret" >/dev/null 2>&1

/usr/bin/curl --silent "http://www.moja-domena.si/cron.php" > /dev/null

/usr/local/bin/php /home/UPORABNIK/domains/DOMENA/public_html/script.php

/bin/sh /home/UPORABNIK/domains/DOMENA/script.sh

/usr/bin/wget -O /dev/null http://www.moja-domena.si/cron.php

Dvojni narekovaji pri cron opravilu (cron job)

Če so pri cron klicih vključene tudi spremeljivke (variables), vedno uporabite dvojne narekovaje.

Primeri cron ukazov z uporabo dvojnih narekovajev

/usr/bin/curl -s -o /dev/null "https://www.moja-domena.si/cron.php?value=niz" >/dev/null 2>&1

/usr/bin/curl --silent "http://www.moja-domena.si/cron.php?value=niz" > /dev/null

/usr/local/bin/php "/home/UPORABNIK/domains/DOMENA/public_html/script.php?value=niz"
Vrednost UPORABNIK spremenite v vaše uporabniško ime za spletno gostovanje.
Vrednost DOMENA spremenite v ime vaše domene.

PHP verzija pri cron opravilu (cron job)

V kolikor je potrebno določeno PHP skripto klicati (izvesti) z drugo PHP verzijo, lahko namesto

/usr/local/bin/php

uporabite želeno drugo PHP verzijo

/opt/alt/php44/usr/bin/php
/opt/alt/php52/usr/bin/php
/opt/alt/php53/usr/bin/php
/opt/alt/php54/usr/bin/php
/opt/alt/php55/usr/bin/php
/opt/alt/php56/usr/bin/php
/opt/alt/php70/usr/bin/php
/opt/alt/php71/usr/bin/php
/opt/alt/php72/usr/bin/php
/opt/alt/php73/usr/bin/php
/opt/alt/php74/usr/bin/php
Vedno nujno tudi opravite test, da ste želeno dosegli.

Cron gostovanje

Primer definicije cron opravila (cron job) na gostovanju

# .---------------- # minuta (0 - 59)
# |  .------------- # ura (0 - 23)
# |  |  .---------- # dan v mesecu (1 - 31)
# |  |  |  .------- # mesec (1 - 12) (jan = 1, feb = 2, ..., dec = 12)
# |  |  |  |  .---- # dan v tednu (0 - 6) (nedelja = 0 ali 7, pon = 1, tor = 2, sre = 3, čet = 4, pet = 5, sob = 6)
# |  |  |  |  |
# *  *  *  *  * <ukaz> # Ukaz, kateri se bo izvedel

Razlaga parametrov cron opravila (cron job) na gostovanju

Cron opravilo (cron job) opišemo s časovnimi parametri in ukazom na vseh strežniških sistemih za spletno gostovanje. Časovni parametri določajo pogostost cron opravila (izvedbe ali klic ukaza), kot je prikazano v spodnjih primerih.

# cron opravila (cron jobs)
*  *  *  *  * <ukaz> # Ukaz se bo izvedel vsako minuto
30  *  *  *  * <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel 30 minut čez polno uro
45  7  *  *  * <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel vsak dan ob 07:45
15  23  *  *  * <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel vsak dan ob 23:15
0  7  *  *  0 <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel vsako nedeljo ob 07:00
1  7  *  *  1 <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel vsak ponedeljek ob 07:01
7  7  8  *  * <ukaz>  # Ukaz se bo izvedel ob 07:07 vsak osmi dan novega meseca

Več o Cron (dostop do spletne strani) in o Shebang (Unix) (dostop do spletne strani).